You are here: Home >Posts Tagged ‘pierwszy taniec wrocław

Girlsbandy doby lat 90

Lata dziewięćdziesiąte tamtego stulecia obfitowały we wszelkiego rodzaju girlsbandy, które wręcz w tym czasie przebijały się nie tylko w swoich kompozycjach i wykonaniach muzycznych, ale również pod względem urody i osobistego uroku, którego na pewno wielu dziewczynom nie można było odmówić. Przykładem bardzo słynnego oraz najdłużej istniejącego girlsbandu z tamtych lat był oczywiście słynny Spice […]

Tags: ,